asp.net ile çoklu dosya upload uygulamsı

Merhabalar bu örnek uygulamada   şuaradaki uygulamanın devamını yapacağız;
Daha önce javascript ile dinamik file upload nesnesi oluşturmayı ve silmeyi yapmıştık.Artık bu dinamik olarak oluşan file nesnelerinden gelen

dosyaları  server side da nasıl yakalayıp istedğimiz bir dizine kayıt edileceğini göreceğiz.

sayfamızda bir adet asp.net button koyup click eventinde aşağıdaki kodları yazacağız .  ben bu örnekde jpg ve gif uznatılı resim dosyalarının

upload edilmesini yapıyorum.

 protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      HttpFileCollection dosyadizisi = Request.Files; // client daki dosyaraı request.files methodu ile bir dosya dizi olarak alıyoruz
      string uzanti = "";
      for (int i = 0; i < dosyadizisi.Count; i++) // bu dizi içerindeki eleman sayısı kadar döngü kuruyoruz
        {

          HttpPostedFile dosya = dosyadizisi[i]; // dizideki her bir dosyayı HttpPostedFile tipindedir bunları bu tipde bir değişeken atıyoruz
       
          if (dosya.ContentLength > 0 ) // dosya içeriği 0 dan boş ise
          {
            uzanti = System.IO.Path.GetExtension(dosya.FileName); // dosya uzantısını alıyoruz
            if (uzanti == ".jpg" || uzanti == ".gif") // uzanti .gif ya da .jpg ise 
            {
              dosya.SaveAs(Server.MapPath("Images") + "\\" +
              System.IO.Path.GetFileName(dosya.FileName)); // dosyayı anadizinimizdeki Images klasörüne atıyoruz
              Response.Write("<b>Dosya: </b>" + dosya.FileName + " <b>Boyutu:</b> " +
              dosya.ContentLength + " <b>Tipi:</b> " + dosya.ContentType + " Upload Tamamlandı <br/>"); // be bilgilerini ekrana yazdırıyoruz
            }
            else
            {
              Response.Write("geçersiz resim formatı");
            }


          }
        }
    }

Kodlar bu kadar .
Kolay gelsin.

Bunu beğen
Paylaş

Yorumlar
Yorum Yaz
İsim : (*)
E-mail :
Web Adresi:
:
(*)
 
Kapat