ASP.net ile webconfig den Ms Access ya da MsSQLServer a bağlanma (Class ile )

 

 Merhaba bu makalede ; Ms Access (2003) database ye webconfig den nasıl bağlanılacağı ile ilgi ufak bir örnek yapacağız. 

Aynı zamanda webconfig deki bağlantıya class ile erişip code behind ( aspx.cs ) tarafında bağlantı kodumuzu daha da kısaltıyor olucaz.
ilk olarak webconfig dosyamızdaki gerekli değişiklikleri yapalım ..
web.config dosyamızın ;  (veritabanı dosyanız( .MDB )  App_Data dizininde olmalı )
<system.web> boğumunun altına aşağıdaki gibi access provider ve databse adımınızı yazdık
 
<connectionStrings>addname="bag"connectionString="Provider=Microsoft.jet.OLEDB.4.0 ;Data Source=|DataDirectory|\VeritabanıAdiniz.mdb"providerName="System.Data.OleDb"/>connectionStrings>
 
 Artık Classımızı hazırlayabiriz.
App_Code dizinenie biradet class dosyası oluşturuyoruz ve adının istediğimiz bir isim olarak veriyoruz ben  Foksiyon.cs
olarak verdim .

şimdi Clasımızı aşağıdaki gib yazıyoruz. 
 
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using System.Web.Configuration;
using System.Data.OleDb; //Önemli SQL Server için oleDb yerine  
                    //    System.Data.SqlClient  
///<summary>
/// Summary description for fonksiyon
///</summary>
public class fonksiyon
{
     public fonksiyon()
     {
         
     }
    public OleDbConnection baglan()
    {
        string bag_str = WebConfigurationManager.ConnectionStrings["bag"].ConnectionString;
        OleDbConnection conn = new OleDbConnection(bag_str);
        conn.Open();
        return conn;
    }}Ne yaptık ?
Clasımızın içine public türünde yani dışarıda ulaşıla bilen bir method yazdık methodmuz geri OleDbConnection tipinde bir değer döndürecek  .
public OleDbConnection baglan()
{
string bag_str = WebConfigurationManager.ConnectionStrings["bag"].ConnectionString;
//Web.config deki bağlantımızın  connection strinigini aldık.
OleDbConnection conn = new OleDbConnection(bag_str);
// bu connection stringi oluşturduğumuz  OleDbConnection e parametere olarak verdik

return conn; // ve geri döndürdük.
}

şimdi kullanımına gelelim .Örneğin Default.aspx.cs de sayfa ilk açıldığında  veritatabanına bağlanalım , kayıtları çekelim ve bu kayıtları ekrana yazdıralım . :
 
 
using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;// Önemli
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
 
public partial class BlogAdmin_Default : System.Web.UI.Page
{
    fonksiyon fonk = new fonksiyon();// Burası Önemli oluştumuş olduğumuz Classımızı sayfamızda kullanacağımız belirtiyoruz.
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        OleDbConnection cnn = fonk.baglan();// işte bukadar basit artık db ye bağlanmak içib uzun connetion stringler , providerler vb. yazmamıza gerek yok .
        // Bağlantımızı açmamıza gerek yok.
        OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("Select ad from tblKisiler ",cnn);
        OleDbDataReader dr;
        dr = cmd.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
            Response.Write(dr["ad"].ToString() + "<br/>");
        }
        cnn.Close();// bağlantıyı kapatıyoruz.
    }
}

Kolay Gelsin.

Bunu beğen
Paylaş

Yorumlar
Yorum Yaz
İsim : (*)
E-mail :
Web Adresi:
:
(*)
 
Kapat