DataReader ile veritabanından alınan verileri DropDownList ile gösterme.

Datareader kullanımı ;

Bu makalede datareader  nesnesi ile Access Database e bağlanıp çektiğimiz verileri DropDownList e aktaracağız.
ASPX sayfamıza bir adet DropDownList ekleyiroz .
<asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server">
 </asp:DropDownList>
ve code behind tarafına geçip başlıyoruz…

Önce gerekli accesse bağlanmak içi gereken Data.oledb ; name spacesini import ediyoruz.
using System.Data.OleDb;
Sonra database bağlanmak için fonksiyon Class ını Page_Load dan hemen önce çağırıyoruz
Fonksiyon fonk = new Fonksiyon();
Ve Page_Load Eventine geçip once oledbConnection ile bağlantımızı açıyoruz;
OleDbConnection cn = fonk.baglan(); //daha önceki makalelerde yazdığım gibi herhangi bir Connection String,Provider yazmadan bağlantımızı açıyoruz.

Şimdide bağlandığımız veritabanından verileri çekekeim yani OleDbCommand
oluşturalım ;
OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("Select * from Kisi",cn);
Kisi tablosundaki tüm kayıtlarımızı seçtik ,
ve en son olarak datareader oluşturup bu datareader ilede DropDownList i dolduralım
OleDbDataReader dr;
dr = cmd.ExecuteReader(); // command sonucundaki verileri datareadere aktardık.

while (dr.Read())
        {
 
            DropDownList1.Items.Add(dr["Adi"].ToString());
 
        }
While döngüsü ile de datareader içindeki verileri sırası ile çekip DropDownList e doldurduk :

Kodun Tamamı :

using System;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
 

public
partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
    Fonksiyon fonk = new Fonksiyon();
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        OleDbConnection cn = fonk.baglan();
        OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("Select * from Kisi",cn);
        OleDbDataReader dr;
        dr = cmd.ExecuteReader();
     
        while (dr.Read())
        {
 
            DropDownList1.Items.Add(dr["Adi"].ToString());
 
        }
       
    }
}

Kolay Gelsin.

Bunu beğen
Paylaş

Yorumlar
Yorum Yaz
İsim : (*)
E-mail :
Web Adresi:
:
(*)
 
Kapat